Created by Trafix-Creative.Digital.Marketing2017

בתהליך העבודה אני מלווה את הלקוח בכל השלבים, בבחירת החומרים והרהיטים, ציטוטים במחירים ומבחר אנשי מקצוע, אני שם וזמין בכל עת. אני גם מנהל את הפרויקט עד הפרטים הקטנים ביותר של תושבי חוץ שאינם גרים בישראל בכלל, לנהל את השיפוץ עבור אותם מתווך בינם לבין אנשי מקצוע וחנויות.